Garderob & Shopping

Har du inget att ta på dig? Fastän garderoben är full? Till och med överfull?

Hur ofta använder du dina kläder? Tillhör du dem som använder 20 % av sina kläder 80 % av tiden?

Då är det dags att rensa och göra en garderobsplanering. Först bör du ha genomgått en stil- och färgkonsultation för att vara säker på dina mest fördelaktiga färger och dina stilpreferenser med hänsyn tagen till din livsstil.

Efter att ha identifierat vad du ska behålla, ta bort och vilka tomrum som behöver fyllas, är det dags att skriva en inköpslista. Vilka plagg behöver du komplettera med, och i vilka färger, för att få en väl koordinerad klädgarderob?

Följden av en garderobsplanering och en genomtänkt shoppingtur kommer att bli att du har mindre kläder, men flera kombinationer att bära. Det är bra både i ett hållbarhetsperspektiv för miljön och för din plånbok att slippa göra onödiga felköp. Dessutom är det tidsbesparande.

Efter att jag har konsulterat dig gällande stil och färg, kan vi prata vidare om du vill ha hjälp med din garderobsplanering och ha med mig som personal shopper på shoppingrundan.