Övriga tjänster

Professionell stil – spegla vad ditt företag står för genom medarbetarnas klädsel!

Vår klädsel är mycket viktig för vilket intryck vi skapar. Det gäller både på en personlig nivå och för många även i det yrke vi har. Alla medarbetare på en arbetsplats är representanter för företagets varumärke, kärnvärden, produkter och tjänster.

Som företag kan du få hjälp med att ta fram en klädpolicy och ett program med kläder för olika yrkeskategorier, som hjälper till att stärka och vårda varumärket. Genom en professionell och tydlig klädstil så blir det lättare att bygga relationer vilket leder till framgång.

Jag har mångårig erfarenhet av att ta fram klädpolicies och enhetlig klädsel för olika grupper inom ett företag. Oavsett om det är en säljare, en lokalvårdare, en receptionist, mässpersonal eller någon i ledningsgruppen ute på representation, så bör klädseln matcha företagets värderingar, varumärke och grafiska profil.

I samband med implementering av en klädpolicy, kan jag hålla i interninformation, lansering och möjliga kringaktiviteter i form av event och PR. Jag kan även ge stil- och färgrådgivning både individuellt och i grupp inom företaget.

Välkommen att kontakta mig och berätta om ditt företags behov. Därefter kan jag återkomma med förslag och offert.

Föredrag 

Jag kan hålla inspirationsföreläsningar om stil och färg. Både riktat mot privatpersoner och mot medarbetare på ett företag.  Ett föredrag med koppling till varumärket är speciellt bra som förberedelse och för att skapa förståelse inför ett införande av en klädpolicy.